Lid worden?

Een diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis is twee jaar geldig. Om uw diploma geldig te houden, dient u regelmatig vervolglessen te volgen. Indien u deze vervolglessen wilt volgen bij de EHBO-vereniging Enschede, dient u zich aan te melden als lid van onze vereniging middels onderstaand formulier. Ook als u via onze vereniging als hulpverlener bij evenementen ingezet wilt worden, is lidmaatschap van de vereniging vereist.

Lidmaatschap

De kosten voor het lidmaatschap bedragen momenteel € 30,00 per persoon per jaar (nieuw tarief conform besluit Algemene Ledenvergadering 2014). Als lid heeft u gratis toegang tot de vervolglessen EHBO. Eens in de twee jaar heeft u recht op gratis diplomaverlenging. U dient verlenging zelf aan te vragen en daarbij een volle stempelkaart te overleggen. Als lid van de EHBO-vereniging heeft u eveneens toegang tot de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

U dient per jaar zes vervolglessen EHBO en een herhalingsles Reanimatie/AED-bediener te volgen om na twee jaar voor diplomaverlenging in aanmerking te komen. Deelname aan de vervolglessen is inbegrepen in het lidmaatschap. Alleen voor de herhaling Reanimatie/AED-bediener dient apart € 8,50 (tarief per 1 januari 2013) betaald te worden.

Let op: indien u geen EHBO-diploma van Het Oranje Kruis heeft, kunnen we uw aanmelding niet in behandeling nemen.

Regelmatig verzorgen onze vrijwillige hulpverleners de EHBO bij evenementen in en om Enschede. Indien u bereid bent om diensten te draaien bij dergelijke evenementen, kunt u op het formulier aangeven dat u zichzelf beschikbaar stelt voor actieve dienst. U wordt dan uitgenodigd voor een intake.

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier ontvangt u van ons een factuur voor het lidmaatschap en een stempelkaart voor de administratie van gevolgde lessen. Een exemplaar van de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging kunt u kosteloos verkrijgen tijdens de lesavonden.