Nieuws

U kunt ons nieuwsarchief raadplegen voor oudere berichten:

Wijzigingen eindtermen EHBO

Per 1 juli 2016 zijn nieuwe richtlijnen voor EHBO in Nederland van kracht geworden. Tijdens de vervolglessen zal aandacht besteed worden aan de wijzigingen in de richtlijnen. Belangrijkste verschil is dat kinderreanimatie en verslikking bij kinderen vaste onderdelen worden van het EHBO-diploma van Het Oranje Kruis. Alle examens en hercertificeringen (diplomaverlenging) vanaf 1 januari 2017 zijn conform de nieuwe richtlijnen, die ook beschreven zijn in de 27e druk van Het Oranje Kruis boekje.

Concreet betekent dit dat iedereen die in het bezit is van een EHBO diploma van Het Oranje Kruis bijgeschoold moet worden in kinderreanimatie en verslikking bij kinderen. Omdat de groepen tijdens de reguliere vervolglessen te groot zijn om hier voldoende aandacht aan te besteden zullen we mensen groepsgewijs uitnodigen voor een aparte les kinderreanimatie / verslikking bij kinderen. Deze les duurt ca. 2 uur. Mensen van wie het diploma vervalt per 1 april of 1 oktober 2017 zullen als eerste uitgenodigd worden om hun voorkeur voor een lesdag door te geven. Aan deze les zijn geen kosten verbonden. Op termijn zal herhaling van deze vaardigheden opgenomen worden in het lesrooster.