Nieuws

U kunt ons nieuwsarchief raadplegen voor oudere berichten:

Privacyverklaring

In verband met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 hebben wij een privacyverklaring opgesteld waarin we beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, op welke grondslag we dat doen en met wie en waarom we persoonsgegevens delen met derden. Ook worden uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschreven.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van de vereniging, zowel betreffende (alle vormen van) opleidingen als het uitvoeren van hulpverlening bij evenementen.

Wijzigingen eindtermen EHBO

Per 1 juli 2016 zijn nieuwe richtlijnen voor EHBO in Nederland van kracht geworden. Tijdens de vervolglessen zal aandacht besteed worden aan de wijzigingen in de richtlijnen. Belangrijkste verschil is dat kinderreanimatie en verslikking bij kinderen vaste onderdelen worden van het EHBO-diploma van Het Oranje Kruis. Alle examens en hercertificeringen (diplomaverlenging) vanaf 1 januari 2017 zijn conform de nieuwe richtlijnen, die ook beschreven zijn in de 27e druk van Het Oranje Kruis boekje.

Concreet betekent dit dat iedereen die in het bezit is van een EHBO diploma van Het Oranje Kruis bijgeschoold moet worden in kinderreanimatie en verslikking bij kinderen. Omdat de groepen tijdens de reguliere vervolglessen te groot zijn om hier voldoende aandacht aan te besteden zullen we mensen groepsgewijs uitnodigen voor een aparte les kinderreanimatie / verslikking bij kinderen. Deze les duurt ca. 2 uur. Mensen van wie het diploma vervalt per 1 april of 1 oktober 2017 zullen als eerste uitgenodigd worden om hun voorkeur voor een lesdag door te geven. Aan deze les zijn geen kosten verbonden. Op termijn zal herhaling van deze vaardigheden opgenomen worden in het lesrooster.