EHBO-opleidingen

Op dit moment worden door de EHBO-vereniging Enschede de volgende opleidingen verzorgd:

Voor deze cursussen geldt een open inschrijving. Genoemde startdata zijn altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Eenieder die zich ingeschreven heeft, ontvangt een bevestiging van inschrijving. Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Tenzij anders vermeld, worden alle opleidingen op werkdagen tussen 19:30 en plusminus 21:30 uur gegeven in ons gebouw aan de Roomweg 167.

De cursusprijzen zijn inclusief lesmateriaal (indien van toepassing).

Vergoeding door zorgverzekeraar

Afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekering kunt u wellicht een deel van de cursuskosten door uw zorgverzekeraar vergoed krijgen. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar of lees de polisvoorwaarden hierop na.

Al in het bezit van een diploma?

Indien u al in het bezit bent van het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis, dient u dit geldig te houden door het bijwonen van vervolglessen. Deelname aan vervolglessen is gratis voor leden van de EHBO-vereniging Enschede. Alleen voor herhalingslessen Reanimatie/AED-bediener betaalt u apart.

Indien u geen volledige EHBO-opleiding heeft gedaan, maar u bent wel in het bezit van een certificaat Reanimatie/AED-bediener, dan kunt u deelnemen aan herhalingslessen Reanimatie/AED om de geldigheid van uw certificaat te verlengen. Hiervoor is geen lidmaatschap van de vereniging vereist; wel betaalt u voor elke les.

Zie onderstaande links voor meer informatie:

Eerste Hulp (EHBO)

In circa 16 lessen van 2 uur leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral niet moet doen als het gaat om het verlenen van eerste hulp.

De cursus wordt gegeven door een instructeur die in het bezit is van een geldig diploma Instructeur Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. De nadruk ligt op de praktijk, maar er wordt ook aandacht geschonken aan de theoretische achtergrond. Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden LOTUS-slachtoffers ingeschakeld.

In deze cursus is de opleiding reanimatie en AED-bediener opgenomen. Cursussen met examendatum na 1 januari 2017 bevatten tevens de (belangrijkste) lesstof van de cursussen reanimatie bij kinderen en EHBO aan kinderen, omdat dit onderdeel is geworden van de eindtermen van het Diploma Eerste Hulp. Daarmee is dit dus een heel complete opleiding.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. De minimumleeftijd voor deelname aan het examen is 16 jaar. Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een onafhankelijk examenteam, bestaande uit een arts, een instructeur Eerste Hulp en twee LOTUS-slachtoffers. Na het behalen van het examen ontvangt u het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Dit diploma is twee jaar geldig.

Kosten

Deze cursus kost € 245,- per persoon, inclusief lesboek en examengeld.

Wij bieden deze cursus ook tegen een gereduceerd tarief van € 77,50 aan. Indien u kiest voor dit gereduceerd tarief gaat u akkoord met een hulpverleningsverplichting van 50 uur. Gedurende een periode van twee jaar na het behalen van het Diploma EHBO verzorgt u dan 50 uur hulpverlening bij evenementen in en om Enschede. De keuze van de evenementen is vrij; de indeling van hulpverleners bij evenementen geschiedt door de EHBO-vereniging. U wordt altijd ingedeeld samen met een ervaren EHBO'er. Een ideale manier om de geleerde kennis en vaardigheden meteen in de praktijk te brengen.

Indien na twee jaar blijkt dat u geen 50 uur hulpverlening heeft verzorgd, worden de niet gemaakte uren alsnog gefactureerd tegen € 4,50 per uur. Indien u meer dan 50 uur hulpverlening heeft verzorgd, ontvangt u voor deze uren een vrijwilligersvergoeding.

Het lidmaatschap van de vereniging voor het resterende kalenderjaar (vanaf het moment van het behalen van het diploma) is inbegrepen in de cursusprijs.

Uiteraard is het (na het behalen van uw diploma) ook mogelijk om diensten te draaien als u het volledige bedrag voor de opleiding heeft betaald. Er geldt dan geen minimum aantal uren; u ontvangt een vrijwilligersvergoeding voor de gemaakte uren.

Cursusdata

De volgende opleiding start, bij voldoende deelname, op dinsdag 2 oktober om 19:30 uur. Er wordt wekelijks les gegeven op dinsdagavond van 19:30 tot 21:30 uur, uitgezonderd (school)vakanties. Het examen zal medio februari 2019 plaatsvinden, eveneens op dinsdagavond. Neem contact met ons op voor meer informatie of schrijf u direct in door het onderstaande inschijfformulier in te vullen en terug te sturen.

Op maat voor uw bedrijf

Wij kunnen deze cursus ook op maat maken voor uw bedrijf. Bij 12 cursisten wordt in overleg met u een programma samengesteld om uw mensen in groepsverband op te leiden tot EHBO'er. Deze cursus kan dan eventueel ook overdag of op zaterdag gegeven worden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

EHBO aan kinderen (EHAK)

Momenteel bieden wij geen aparte opleiding EHBO aan Kinderen (meer) aan. Met ingang van de 27e druk van Het Oranje Kruis boekje (examens vanaf 2017) zijn de belangrijkste aspecten van het verlenen van EHBO aan kinderen onderdeel van het Diploma Eerste Hulp.

Reanimatie en AED-bediener (BLS)

Voor iedereen die geen (langere) EHBO-opleiding wil volgen maar wel de techniek van het reanimeren wil beheersen, bieden wij de cursus reanimatie en AED-bediener. In twee lessen van ca. 2 uur leert u de BLS (Basic Life Support) technieken.

Tijdens deze cursus wordt u tevens opgeleid tot AED-bediener. De Automatische Externe Defibrilator (AED) komt op steeds meer (openbare) plaatsen te hangen. Ook de vrijwilligers van de EHBO-vereniging Enschede dragen bij elke EHBO-dienst een AED bij zich.

De kosten voor de cursus reanimatie en AED-bediener bedragen € 49,50 per persoon, inclusief lesmateriaal en certificaat.

Na het behalen van het certificaat dient u 1 keer per twee jaar een herhaling reanimatie/AED te volgen om uw certificaat geldig te houden. Om de kennis en vaardigheden op peil te houden adviseren wij u echter om jaarlijks een herhalingsles te volgen. Een herhalingsles duurt ongeveer een uur en kost € 8,50. Hiervoor geldt een apart lesrooster.

Cursusdata

Bij voldoende deelname wordt de volgende opleiding gegeven op donderdagavond 18 oktober en 1 november van 19:30 tot 21:30 uur. Neem contact met ons op voor meer informatie of vul het onderstaande inschijfformulier in en stuur het naar ons op om u direct aan te melden.

Reanimatie bij baby's en kinderen (PBLS)

Indien u in het bezit bent van een geldig Reanimatie/AED-certificaat is de aanvulling Reanimatie bij kinderen een echte aanrader. Gedurende een avond van circa. 2 uur leert u de verschillen tussen de reanimatie-technieken voor baby, peuter, kleuter en volwassene. Er wordt geoefend op speciale baby- en kinderpoppen.

U ontvangt een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad. Dit certificaat is twee jaar geldig.

Met ingang van de 27e druk van Het Oranje Kruis boekje (examens vanaf 2017) is reanimatie bij baby's en kinderen standaard onderdeel van het Diploma Eerste Hulp.

De kosten voor deze cursus bedragen € 30,- per persoon.

Cursusdata

Neem contact met ons op voor informatie over de cursusdata.

EHBO bij wandelletsel

De cursus EHBO bij wandelletsel is voor iedereen die in het bezit is van een geldig EHBO-diploma en veel in aanraking komt met wandelletsel of gewoon meer wil weten over de juiste behandeling van blaren.

De kosten voor deze cursus bedragen € 65,- per persoon. De cursus duurt twee avonden van ca. 3 uur. Er wordt aan maximaal zes cursisten tegelijk les gegeven en er wordt op elkaar geoefend met het afplakken van blaren op hiel, teen en bal van de voet.

Na afloop van de cursus ontvangt u een moduleverklaring Wandelletsel van het Nederlandse Rode Kruis (NRK). Certificaten Wandelletsel worden door Het Oranje Kruis niet meer bijgeschreven op het diploma Eerste Hulp.

Cursusdata

Neem contact met ons op voor informatie over de cursusdata.