Bijscholing PBLS (kinderreanimatie)

Door een wijziging van de eindtermen Eerste Hulp per 15 juni 2016 moeten alle houders van een diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis bijgeschoold worden in de eerste hulp aan kinderen. Daarom organiseert de EHBO-vereniging Enschede aparte bijscholingslessen van ca. 2 uur waarin u leert hoe te handelen bij verslikking en reanimatie van baby's en kinderen.

Deze bijscholingslessen zijn gratis voor leden van de EHBO-vereniging die in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Er worden op verschillende momenten lessen gepland. Vanaf 1 januari 2019 moeten alle diplomahouders over deze aantekening beschikken.

Let op:

Wilt u zo vriendelijk zijn uw competentiekaart mee te nemen naar de les?

Lesrooster bijscholing PBLS

Hieronder vindt u een overzicht van alle bijscholingen PBLS die de komende tijd door de EHBO-vereniging Enschede worden aangeboden. Indien er voor een cursus nog plaatsen beschikbaar zijn, kunt u zich direct online inschrijven.

Er zijn momenteel geen bijscholingen PBLS ingepland waarvoor u zich nog kunt inschrijven. De lessen worden diverse keren per jaar aangeboden. Zodra er weer lessen aangeboden worden, worden ze op deze website getoond.