Bijscholing PBLS (kinderreanimatie)

Door een wijziging van de eindtermen Eerste Hulp per 15 juni 2016 moeten alle houders van een diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis bijgeschoold worden in de eerste hulp aan kinderen. Daarom organiseert de EHBO-vereniging Enschede aparte bijscholingslessen van ca. 2 uur waarin u leert hoe te handelen bij verslikking en reanimatie van baby's en kinderen.

Deze bijscholingslessen zijn gratis voor leden van de EHBO-vereniging die in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Er worden op verschillende momenten lessen gepland. Vanaf 1 januari 2019 moeten alle diplomahouders over deze aantekening beschikken.

Let op:

  • Het volgen van de bijscholing is verplicht om uw diploma geldig te houden!
  • Inschrijven voor een cursus kan tot uiterlijk 4 dagen (96 uur) voor aanvang - daarna wordt de inschrijving automatisch geblokkeerd.
  • Bij te weinig cursisten behoudt de EHBO-vereniging zich het recht voor de bijscholing te laten vervallen. Dit wordt op deze website getoond, en u ontvangt bericht op het door u opgegeven e-mail adres. Wij streven ernaar dit bericht uiterlijk twee dagen voor aanvang van de cursus te versturen.

Wilt u zo vriendelijk zijn uw competentiekaart mee te nemen naar de les?

Lesrooster bijscholing PBLS

Hieronder vindt u een overzicht van alle bijscholingen PBLS die de komende tijd door de EHBO-vereniging Enschede worden aangeboden. Indien er voor een cursus nog plaatsen beschikbaar zijn, kunt u zich direct online inschrijven.

Deze bijscholingslessen zijn alleen bedoeld voor degenen die nog niet eerder een bijscholing PBLS hebben gevolgd en die PBLS niet gehad hebben bij het examen. Schrijf u in voor de combinatieherhaling BLS/PBLS wanneer u al eerder een bijscholing PBLS heeft gevolgd of wanneer u examen heeft gedaan na 1 januari 2017.
Geen lessen gepland
Er zijn momenteel geen bijscholingen PBLS ingepland waarvoor u zich nog kunt inschrijven. Zodra er weer lessen aangeboden worden, worden ze op deze website getoond.